Polityka prywatności

Nasze zasady

Wiemy, że dbanie o Twoje dane osobowe jest dla Ciebie ważne. Dlatego doceniamy Państwa zaufanie do SCDB.info oraz powiązanych z nimi stron internetowych specyficznych dla poszczególnych krajów - FLITSPALEN.nl, AUTOVELOX.it, RADARES.es, FOTORADARY.pl - i dbałość o te informacje. Wyrażając zgodę na tę deklarację, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez SCDB.info Twoich danych osobowych zgodnie z opisanymi tutaj celami. Twoja zgoda może być odwołana w dowolnym momencie w przyszłości. W dalszej części deklarujemy, jakie informacje będą rejestrowane podczas Twojej wizyty na stronie SCDB.info i w jaki sposób będą one wykorzystywane:

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe obejmują informacje dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Dotyczy to informacji takich jak prawidłowe imię, adres, numer telefonu i data urodzenia. Informacje, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z Twoją tożsamością - takie jak Twoje ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników na jednej stronie, na przykład - nie są danymi osobowymi.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzania SCDB.info, domyślnie nasze serwery internetowe tymczasowo przechowują dane połączenia żądającego komputera, odwiedzone przez Ciebie strony internetowe, datę i czas trwania wizyty, dane identyfikujące używane przeglądarki i systemy operacyjne, a także witrynę, z której nas odwiedziłeś. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu. Osobiste informacje, takie jak Twoje imię, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że podasz nam te informacje dobrowolnie, na przykład w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, zawarcia umowy lub w celu przeprowadzenia badania informacyjnego.

Jak wykorzystywane są i przekazywane dane osobowe?

Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu technicznego zarządzania stronami internetowymi oraz w celu spełnienia Twoich życzeń i żądań, zazwyczaj w celu zawarcia umów z Tobą lub odpowiedzi na Twoje pytania.

Tylko jeśli wyrazisz nam zgodę wcześniej, lub alternatywnie - jeśli przepisy prawne na to pozwolą - jeśli nie będziesz miał żadnych zastrzeżeń, wykorzystamy te dane również do przeprowadzania badań produktowych i celów marketingowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, sprzedawane ani w żaden inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do celów realizacji umowy lub jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. W związku z tym może być konieczne, na przykład, przekazanie Twojego adresu i danych zamówienia naszym dostawcom w przypadku zamówień produktów.

Co dzieje się w odniesieniu do plików cookie?

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Używane są tzw. pliki cookie sesji, które przechowują dane do technicznego sterowania sesją w pamięci Twojej przeglądarki. Te dane są danymi osobowymi i zostaną usunięte najpóźniej po zakończeniu sesji przeglądarki.

Ponadto, chcielibyśmy poinformować, że przeglądarki zazwyczaj mają funkcje do zarządzania plikami cookie.

Jak bezpieczne są moje informacje?

Wprowadzamy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą i nadużyciem. Na przykład nasze dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie.

Jakie informacje mogę zobaczyć?

Możesz zobaczyć wiele informacji na temat swojego konta. Możesz dowiedzieć się, jakie są te informacje, klikając "Ustawienia". Na pisemne żądanie poinformujemy Cię, jakie dane o Tobie przechowujemy (np. imię, adres).

Czego dotyczy zrzeczenie się odpowiedzialności naszych partnerów współpracy?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że partnerzy współpracy, klienci reklamowi reklamujący się na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych oraz usługach, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony, mają własne polityki prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnej gwarancji dla tych witryn oraz dla wytycznych i procedur obowiązujących wobec nich.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat ochrony danych?

Prosimy pamiętać, że osobiste informacje, które dobrowolnie podajesz online, na przykład w forach, pocztą elektroniczną lub w sesjach czatów, mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych. Oznacza to, że jeśli przesyłasz informacje osobiste w obszarach dostępnych publicznie, możesz otrzymywać niechciane wiadomości od innych osób. Prosimy zachować ostrożność, zachowując swoje hasło w tajemnicy i zawsze być odpowiedzialnym w internecie.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować. Jesteśmy również do Twojej dyspozycji w celu udzielenia informacji, sugestii lub skarg.

Eifrig Media GmbH
Redakcja SCDB.info
Neumann-Reichardt-Strasse 27
22041 Hamburg
Niemcy

e-mail: info@scdb.info

Prosimy zauważyć

Nasza firma stale się zmienia. W podobny sposób zmieniają się ta deklaracja o ochronie danych i nasze warunki korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania od czasu do czasu wiadomości dotyczących obowiązujących u nas wytycznych. W każdym przypadku powinieneś regularnie odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznawać się z wprowadzanymi zmianami. Jeśli nie ustalono inaczej, wykorzystanie wszystkich informacji, które posiadamy na Twój temat i Twoje konto klienta, podlega tej deklaracji o ochronie danych. Zapewniamy Cię, że istotne zmiany w naszej deklaracji o ochronie danych, które prowadzą do mniejszej ochrony danych klientów, będą wprowadzane tylko za zgodą dotkniętych klientów.

.

Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 12 grudnia 2018 r.