Zgłoś fotoradar - poprawki / dodatki / nowe wpisy

Proszę zgłaszać poprawki, uzupełnienia i nowe wpisy o stałych fotoradarach i kamer na czerwone światło. Proszę nie zgłaszać fotoradarów przenośnych.