Mapa fotoradarów

Przeciągnij znacznik w odpowiednie miejsce fotoradaru, o którym chcesz zgłosić.
Jeśli to jest ostateczna pozycja, proszę kliknij Zapisz.

Zapisz

Zoomuj na mapie i kliknij na fotoradar, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
Oto skróty:

Status fotoradaru
A aktywny
L pusty
Z zniszczony

Monitorowany kierunek podróży
N w kierunku północnym
NO / NE w kierunku północno-wschodnim
O / E w kierunku wschodnim
SO / SE w kierunku południowo-wschodnim
S w kierunku południowym
SW w kierunku południowo-zachodnim
W w kierunku zachodnim
NW w kierunku północno-zachodnim
bs obie strony: Ten rodzaj fotoradaru monitoruje pojazdy nadjeżdżające z obu kierunków.
db obracająca się: Ten rodzaj kamery jest zdolny do obracania się.

Pomóż utrzymać bazę danych fotoradarów na bieżąco.
Zgłoś nowy stały fotoradar oraz zmiany za pomocą tej mapy.

Dziękujemy za wsparcie.